0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World TT-CUP
Dmitriy Krishtal
۲
۳
Maksym Kolos
Finished
۱۰:۲۵
Sergey Kinash
۳
۱
Alexander Dzyabura
Finished
۰۹:۵۵
Marek Fabini
۲
۳
Chlumsky Petr
Finished
۱۲:۲۰
Anton Veliiev
۲
۳
Igor Sukovaty
Finished
۰۹:۵۰
Marek Fabini
۱
۳
Jan Simecek
Finished
۱۱:۵۰
Roman Rybachuk
۳
۲
Serhii Berezynskyi
Finished
۱۲:۰۰
Ilya Semenyuk
۰
۳
Andrey Kaptanovsky
Finished
۰۹:۳۰
Igor Maksymchuk
۱
۳
Valery Petukhov
Finished
۱۰:۲۵
Anton Veliiev
۱
۳
Sergey Skachenko
Finished
۱۱:۵۰
Andrii Baklykov
۳
۱
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۲:۰۵
Alekseenko Dmitriy
۳
۲
Denis Nemchenko
Finished
۰۹:۲۰
Sergey Skachenko
۳
۰
Ivanov Ruslan
Finished
۱۰:۲۰
Vladislav Kalugin
۲
۳
Volodymyr Plishylo
Finished
۱۰:۳۵
Alekseenko Dmitriy
۱
۳
Ivanov Ruslan
Finished
۱۲:۲۰
Roman Rybachuk
۳
۰
Andrey Kaptanovsky
Finished
۱۰:۳۰
Ivanov Ruslan
۱
۳
Denis Nemchenko
Finished
۱۱:۲۰
Maksym Kolos
۳
۱
Alexandr Semenets
Finished
۱۱:۲۵
Serhii Berezynskyi
۳
۱
Andrey Kaptanovsky
Finished
۱۱:۳۰
Igor Maksymchuk
۱
۳
Serhii Poliakov
Finished
۱۲:۱۰
Sergey Akhlamov
۱
۰
Alexander Redkov
inprogress
۱۲:۴۵
Serhii Berezynskyi
۳
۱
Ilya Semenyuk
Finished
۱۰:۰۰
Alekseenko Dmitriy
۲
۳
Igor Sukovaty
Finished
۱۰:۵۰
Chlumsky Petr
۳
۰
Jan Simecek
Finished
۱۰:۵۰
Roman Rybachuk
۳
۰
Ilya Semenyuk
Finished
۱۱:۰۰
Serhii Poliakov
۱
۳
Alexander Redkov
Finished
۱۱:۰۰
Sergey Akhlamov
۲
۳
Valery Petukhov
Finished
۱۱:۳۵
Andrey Kaptanovsky
۱
۲
Ilya Semenyuk
inprogress
۱۲:۳۰
Vladislav Kalugin
۰
۳
Davyd Symonchuk
Finished
۱۲:۳۵
Brozek Michal
۰
۱
Jan Simecek
inprogress
۱۲:۵۰
Martin Boltik
۳
۰
David Mutl
Finished
۰۰:۲۰
Michal Nemec
۱
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۰:۵۰
Martin Boltik
۳
۰
Michal Nemec
Finished
۰۱:۲۰
Andrii Zaitsev
۲
۳
Alexandr Semenets
Finished
۰۹:۲۵
Tkachenko Alexander
۳
۱
Davyd Symonchuk
Finished
۱۰:۰۵
Oleg Gussarov
۲
۳
Vincent Oberle
Finished
۱۰:۱۵
Enrique Alarcon
۰
۳
Jose L. Reverte
Finished
۱۰:۴۰
Andrii Zaitsev
۰
۳
Alexander Dzyabura
Finished
۱۰:۵۵
Andrii Baklykov
۲
۳
Davyd Symonchuk
Finished
۱۱:۰۵
Francisco Almagro
۳
۱
Ruben Rizo
Finished
۱۱:۱۰
Margus Joelaid
۰
۳
Vincent Oberle
Finished
۱۱:۱۵
Brozek Michal
۳
۰
Chlumsky Petr
Finished
۱۱:۲۰
Tkachenko Alexander
۱
۳
Vladislav Kalugin
Finished
۱۱:۳۵
Pedro Navarro
۳
۱
Jose L. Reverte
Finished
۱۱:۴۰
Margus Joelaid
۲
۳
Oleg Gussarov
Finished
۱۱:۴۵
Sergey Kinash
۰
۳
Dmitriy Krishtal
Finished
۱۱:۵۵
Enrique Alarcon
۳
۱
Francisco Almagro
Finished
۱۲:۱۰
Andrii Zaitsev
۳
۲
Maksym Kolos
Finished
۱۲:۲۵
Pedro Navarro
۲
۰
Ruben Rizo
inprogress
۱۲:۴۰
Sergey Skachenko
۰
۰
Igor Sukovaty
inprogress
۱۲:۵۰
Dmitriy Krishtal
-
-
Alexander Dzyabura
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۵
Andrii Baklykov
-
-
Vladislav Kalugin
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
  Czech Republic Pro League
Karel Brozhik
۲
۳
Tibor Batthyany
Finished
۱۲:۳۰
Martin Guk
۳
۲
Vladimir Jelinek
Finished
۰۲:۰۰
Julius Lazar
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۷:۰۰
Julius Lazar
۳
۰
Ludek Vtelensky
Finished
۰۷:۳۰
Jan Jablonovsky
۲
۳
Patrik Pycha
Finished
۱۲:۰۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Martin Guk
Finished
۰۰:۰۰
Ludek Vtelensky
۲
۳
Julius Lazar
Finished
۰۳:۳۰
Julius Lazar
۰
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Havlicek
۰
۳
Karel Brozhik
Finished
۱۲:۰۰
Milan Smrcek
۳
۲
Ludek Vtelensky
Finished
۰۲:۳۰
Plachy Jiri
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Kulhanek
۲
۳
Linder Ladislav
Finished
۰۴:۰۰
Ludek Vtelensky
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Andrle
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۳۰
Karel Brozhik
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۱۰:۳۰
Patrik Pycha
۳
۰
Jiri Pozarsky
Finished
۱۰:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۰
Vladimir Havlicek
Finished
۱۱:۰۰
Adam Barbora
۳
۱
Jan Jablonovsky
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Louda
۲
۳
Tibor Batthyany
Finished
۱۱:۳۰
Zdenek Medlik
۱
۳
Roman Polovka
Finished
۰۰:۰۰
Darin Kryl
۲
۳
Tomas Stempak
Finished
۰۰:۰۰
Milan Fikar
۱
۳
Petr Sejk
Finished
۰۰:۰۰
Tomas Stempak
۳
۰
Josef Toth
Finished
۰۰:۳۰
Petr Sejk
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۰۰:۳۰
Martin Guk
۳
۱
Matous Klimenta
Finished
۰۰:۳۰
Roman Polovka
۳
۱
Ludek Stinil
Finished
۰۰:۳۰
Petr Hisler
۳
۲
Zdenek Medlik
Finished
۰۱:۰۰
Vladimir Jelinek
۳
۰
Petr Oliver Korp
Finished
۰۱:۰۰
Krystof Lotrek
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Mista
۳
۰
Milan Fikar
Finished
۰۱:۰۰
Krystof Lotrek
۳
۰
Darin Kryl
Finished
۰۱:۳۰
Ludek Stinil
۰
۳
Zdenek Medlik
Finished
۰۱:۳۰
Matous Klimenta
۳
۲
Petr Oliver Korp
Finished
۰۱:۳۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Milan Fikar
Finished
۰۱:۳۰
Tomas Stempak
۳
۰
Josef Toth
Finished
۰۲:۰۰
Petr Hisler
۳
۲
Roman Polovka
Finished
۰۲:۰۰
Ondrej Mista
۲
۳
Petr Sejk
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Kulhanek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Linder Ladislav
۳
۱
Marek Placek
Finished
۰۳:۰۰
Jan Varcl Jr.
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۳:۰۰
Milan Smrcek
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Marek Placek
Finished
۰۴:۳۰
Plachy Jiri
۰
۳
Linder Ladislav
Finished
۰۵:۰۰
Marek Placek
۳
۲
Pavel Kulhanek
Finished
۰۵:۳۰
Linder Ladislav
۰
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۶:۰۰
Jan Varcl Jr.
۰
۳
Julius Lazar
Finished
۰۶:۰۰
Tomas Andrle
۳
۰
Ludek Vtelensky
Finished
۰۶:۳۰
Marek Placek
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۶:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Pavel Kulhanek
Finished
۰۷:۰۰
Marek Placek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۷:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Linder Ladislav
Finished
۰۸:۰۰
Tomas Andrle
۰
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۸:۰۰
Tomas Novotny
۳
۰
Vaclav Svoboda
Finished
۱۰:۳۰
Petr Chlad
۱
۳
Richard Skacelik
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Malek
۳
۰
Miroslav Nejedly
Finished
۱۱:۰۰
Ales Drozd
۲
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۱:۰۰
Richard Skacelik
۲
۳
Ales Drozd
Finished
۱۱:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۰
Adam Barbora
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Svoboda
۰
۳
Miroslav Malek
Finished
۱۱:۳۰
Tomas Lysek
۳
۲
Petr Chlad
Finished
۱۲:۰۰
Miroslav Nejedly
۰
۳
Tomas Novotny
Finished
۱۲:۰۰
Tomas Novotny
۲
۲
Miroslav Malek
inprogress
۱۲:۳۰
Patrik Pycha
۰
۳
Adam Barbora
Finished
۱۲:۳۰
Petr Chlad
۲
۳
Ales Drozd
Finished
۱۲:۳۰
  Europe TT Elite Series
Sebastian Bak
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۲:۰۰
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Dawid Jendrysik
Finished
۰۲:۱۵
Jakub Kosowski
۳
۱
Grzegorz Felkel
Finished
۰۰:۰۰
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۰:۱۵
Artur Bialek
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Chojnacki
۱
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۰:۴۵
Matkowski Jakub
۰
۳
Mateusz Repke
Finished
۰۱:۰۰
Dawid Jendrysik
۱
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۱:۱۵
Przemyslaw Korzec
۳
۲
Mariusz Koczyba
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Golebiowski
۱
۳
Igor Misztal
Finished
۰۲:۳۵
Jakub Chojnacki
۰
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۲:۴۵
Blazej Cioch
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Przemyslaw Korzec
۳
۰
Dawid Jendrysik
Finished
۰۳:۱۵
Sebastian Bak
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۳۰
Kaczmarek Jakub
۳
۲
Jakub Chojnacki
Finished
۰۳:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۴:۰۰
Damian Swierczek
۳
۱
Mariusz Koczyba
Finished
۰۴:۱۵
Blazej Cioch
۱
۳
Igor Misztal
Finished
۰۴:۳۰
Przemyslaw Korzec
۳
۲
Jakub Chojnacki
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Wojciech Gluszek
Finished
۰۵:۰۰
Dawid Jendrysik
۰
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۵:۱۵
Sebastian Bak
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۳۰
Kaczmarek Jakub
۰
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۵:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۲
Igor Misztal
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۶:۳۰
Sebastian Bak
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Igor Misztal
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۷:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۸:۰۰
Blazej Cioch
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۸:۳۰
Sebastian Bak
۱
۳
Igor Misztal
Finished
۰۹:۰۰
Jakub Kosowski
۳
۱
Piotr Cyrnek
Finished
۱۰:۰۰
Zabinski Marcin
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۰:۱۵
David Palkovsky
۱
۳
Josef Braun
Finished
۱۰:۳۰
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Michal Korycki
Finished
۱۰:۴۵
Artur Bialek
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۱۱:۰۰
Michal Skorski
۳
۰
Zabinski Marcin
Finished
۱۱:۱۵
Jakub Kosowski
۳
۱
David Palkovsky
Finished
۱۱:۳۰
Michal Korycki
۳
۱
Matkowski Jakub
Finished
۱۱:۴۵
Jakub Glanowski
۱
۳
Piotr Cyrnek
Finished
۱۲:۰۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۲:۱۵
Artur Bialek
۲
۱
Josef Braun
inprogress
۱۲:۳۰
Zabinski Marcin
۱
۳
Matkowski Jakub
Finished
۱۲:۴۵
  Germany Challenger Ochsenhausen
Florian Bluhm
۳
۰
Dillon Chambers
Finished
۱۲:۲۰
Romain Ruiz
۳
۰
Dillon Chambers
Finished
۰۰:۲۰
Amir Hossein Hodaei
۳
۱
Carlos Ishida
Finished
۱۱:۰۰
Alexander Valuch
۳
۲
Daniel Rinderer
Finished
۱۱:۴۰
Samuel Walker
-
-
Daniel Rinderer
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۰
  Russia Liga Pro
Andrey Pravdnov
-
-
Girevenkov Alik
Finished
۰۰:۱۵
Alexander Alexeev
۱
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۰۰:۳۰
Bogdan Grebenyuk
۰
۳
Mihail Andrusenko
Finished
۰۰:۴۵
Denis Sayanov
۲
۳
Stanislav Bilyuga
Finished
۰۰:۴۵
Dmitriy Emec
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۱:۱۵
Nikita Sukharnikov
۳
۱
Vasily Shirshov
Finished
۰۱:۱۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۴۵
Nikita Sadovskiy
۱
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Popov
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۰۰
Roman Astreev
۳
۲
Aleksey Zirin
Finished
۰۲:۱۵
Vasily Shirshov
۳
۰
Ilyas Shakirov
Finished
۰۲:۱۵
Kirill Malahov
-
-
Anatoly Ilin
inprogress
۰۲:۳۰
Nikita Sukharnikov
۲
۳
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۲:۴۵
Dmitriy Emec
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Ilyas Shakirov
۳
۲
Yurii Merkushin
Finished
۰۳:۱۵
Aleksey Zirin
۳
۱
Ivan Pandur
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۳۰
Roman Astreev
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۲
Nikita Sadovskiy
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Kutuzov
-
-
Kirill Malahov
inprogress
۰۴:۰۰
Ivan Pandur
۰
۳
Dmitriy Emec
Finished
۰۴:۱۵
Yurii Merkushin
۳
۰
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۴:۱۵
Anatoly Ilin
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Aleksey Zirin
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Sadovskiy
۳
۲
Ilyas Shakirov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۵:۰۰
Ivan Pandur
۰
۳
Roman Astreev
Finished
۰۵:۱۵
Yurii Merkushin
۳
۱
Vasily Shirshov
Finished
۰۵:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
-
-
Kirill Malahov
inprogress
۰۵:۳۰
Aleksey Zirin
۳
۱
Dmitriy Emec
Finished
۰۵:۴۵
Ilyas Shakirov
۰
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۵:۴۵
Andrey Rozhkov
۲
۳
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۰۹:۱۵
Igor Minchenkov
۰
۳
Anton Boev
Finished
۰۹:۱۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۳۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۰۹:۴۵
Savinsky Aleksandr
۰
۳
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۴۵
Mikhail Chernyavskiy
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۱۵
Anton Boev
۰
۳
Lopatin Sergey
Finished
۱۰:۱۵
Igor Sergeevich
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۳۰
Igor Krikunov
۰
۳
Andrey Rozhkov
Finished
۱۰:۴۵
Konstantin Bystrushkin
۳
۰
Igor Minchenkov
Finished
۱۰:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۱
Gennady Karpovkin
Finished
۱۱:۰۰
Andrey Rozhkov
۲
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۱:۱۵
Igor Minchenkov
۳
۲
Lopatin Sergey
Finished
۱۱:۱۵
Anton Boev
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۱:۴۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۱
Igor Krikunov
Finished
۱۱:۴۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Aleksandr Horoshko
۱
۳
Oleg Andreev
Finished
۰۰:۳۰
Jan Zaharov
۳
۲
Vitaliy Khamurda
Finished
۰۰:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Oleksii Metla
Finished
۰۰:۴۵
Aleksandr Horoshko
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۱:۰۰
Oleg Andreev
۱
۳
Andrey Burdakov
Finished
۰۲:۰۰
Oleksii Metla
۱
۳
Vitali Khorolsky
Finished
۰۲:۱۵
Vitali Khorolsky
۲
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۰۲:۴۵
Vitaliy Khamurda
۱
۳
Jan Zaharov
Finished
۰۳:۳۰
Oleksii Metla
۳
۲
Ruslan Lazebny
Finished
۰۳:۴۵
Vitaliy Solovey
۳
۲
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۴:۳۰
Vitali Khorolsky
۳
۲
Oleksii Metla
Finished
۰۵:۱۵
Ivan Fashchevskyi
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۰
۳
Anton Yolkin
Finished
۰۹:۰۰
Konstantyn Kirsanov
۳
۰
Anton Ryabukhin
Finished
۰۹:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۳
۰
Anton Ryabukhin
Finished
۱۰:۰۰
Marchenko Sergey
۳
۱
Anton Starski
Finished
۱۰:۳۰
Konstantyn Kirsanov
۳
۲
Anton Yolkin
Finished
۱۰:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۰
۳
Konstantyn Kirsanov
Finished
۱۱:۰۰
Anton Ryabukhin
۱
۳
Anton Yolkin
Finished
۱۱:۳۰
Anton Yolkin
۳
۱
Oleksandr Ivashkin
Finished
۱۲:۰۰
Anton Ryabukhin
۰
۳
Konstantyn Kirsanov
Finished
۱۲:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Ararat Smoyan
۱
۳
Davit Mirzoyan
Finished
۰۱:۳۰
Andranik Sahakyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۱۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۲:۳۰
Davit Mirzoyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۳:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۲
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۳:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۴:۳۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Davit Mirzoyan
Finished
۰۵:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
۲
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۶:۵۰
Davit Mirzoyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۷:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
۱
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۷:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۸:۱۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۲
Davit Mirzoyan
Finished
۰۸:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۹:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۱
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۰۹:۵۰
Avet Vasilyan
۳
۱
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۰:۱۰
  World TT Trophy
Janos Kaiser
۳
۲
Daniel Lung
Finished
۱۰:۳۰
Levente Both
۳
۰
Henrik Heiszman
Finished
۱۰:۴۵
Erik Huzsvar
۳
۲
Laszlo Magyar
Finished
۱۱:۰۰
Norbert Bedo
۱
۳
Imre Bogadi
Finished
۱۱:۱۵
Balazs Kovari
۳
۱
Gabor Jakab
Finished
۱۱:۳۰
Levente Krebs
۳
۱
Balint Krebs
Finished
۱۱:۴۵
Laszlo Magyar
۲
۳
Janos Kaiser
Finished
۱۲:۰۰
Imre Bogadi
۳
۱
Levente Both
Finished
۱۲:۱۵
Gabor Jakab
۲
۲
Daniel Lung
inprogress
۱۲:۳۰
Balint Krebs
۲
۰
Henrik Heiszman
inprogress
۱۲:۴۵
  Czech Republic TT Star Series
Patrick Klos
۱
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۰:۳۰
Vojtech Rozinek
۰
۳
Miroslav Horejsi
Finished
۱۱:۰۵
Tomas Konecny
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۱:۴۰
Jakub Kleprlik
۰
۰
Jiri Martinko
inprogress
۱۲:۱۵
  Sweden Swedish Pro Series Women
Jennifer Jonsson
۲
۱
Mie Skov
inprogress
۱۲:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید